"Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 2 955,5 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,

- 144,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,

- 206,7 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ,

- 35,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,

- 47,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,

- 94,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 116,8 mln zł, podano także.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do amożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.