"Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 506,9 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 584,5 mln zł
łącznie: 3 091,3 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 11 215,8 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych: 65,7 mln zł  " - czytamy w komunikacie.

Według stanu na 31 grudnia, Skarbiec TFI zarządzał 37 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym jednym funduszem Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 11 funduszami dedykowanymi.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.