W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych obniżyły się o 0,2% w grudniu, podał też GUS.

Jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się deflacji w zakresie 0,4-0,5% r/r (średnia wyniosła -0,5%). Ministerstwo Rozwoju przewidywało, że deflacja w grudniu wyniosła 0,4% r/r.

GUS podał wcześniej szacunek grudniowego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI, który wyniósł -0,5% r/r.  

Ceny towarów i usług

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2%, podał też GUS.

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie [r/r] miały obniżki opłat związanych z transportem (o 6,8%) oraz ceny odzieży i obuwia (o 4,5%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,59 pkt proc. i 0,24 pkt proc. Wzrosty cen związanych ze zdrowiem (o 2,6%)podniosły ten wskaźnik o 0,14 pkt proc." - napisał GUS.

W ujęciu rocznym największy spadek cen odnotowano w dziale "paliwa do prywatnych środków transportu" (o 19,8%), "odzież i obuwie" (o 4,6%) oraz "rekreacja i kultura" (o 0,8%). Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,1% r/r. Największe wzrosty wystąpiły w dziale "zdrowie" (o 2,6%) i "restauracje i hotele" (o 1,2%).

W ujęciu miesięcznym największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny w zakresie transportu (o 0,8%) oraz odzieży i obuwia (o 1%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,07 pkt proc. i 0,05 pkt proc., podano również.

Jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się deflacji w zakresie 0,4-0,5% r/r (średnia wyniosła -0,5%). Ministerstwo Rozwoju przewidywało, że deflacja w grudniu wyniosła 0,4% r/r.

GUS podał wcześniej szacunek grudniowego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI, który wyniósł -0,5% r/r.

"Najbardziej potaniało masło (o 10,1%). Mniej niż w 2014 r. konsumenci płacili za cukier (o 9,0%), tłuszcze roślinne (o 3,4%) oraz mięso (przeciętnie o 3,0%, w tym mięso wieprzowe – o 6,0%, drobiowe – o 4,1%, wędliny – 1,6%, wołowe – o 1,1%, przy wzroście cen mięsa cielęcego – o 1,1%)" - czytamy dalej. Podrożały natomiast czekolada (o 2,7%) oraz owoce (o 1,7%)" - podał też Urząd.

"W 2015 r. konsumenci mniej niż w 2014 r. płacili za napoje bezalkoholowe (o 0,4%, wobec spadku cen o 0,3% w 2014 r.), w tym za wody mineralne lub źródlane oraz soki owocowe i warzywne – po 1,5%, przy wzroście cen kakao i czekolady w proszku – o 2,8%, kawy – o 1,2% i herbaty – o 0,6%. W porównaniu z 2014 r. podrożały wyroby tytoniowe – o 3,3% oraz napoje alkoholowe – o 0,1% (w 2014 r. odnotowano wzrost odpowiednio o 7,0% i 1,9%)" - czytamy dalej.

W 2015 r. konsumenci płacili mniej za odzież (o 5,4%) oraz obuwie (o 4,2%), wobec obniżek odpowiednio o 5,4% i 3,8% obserwowanych w 2014 r.

GUS podał też, że średnioroczny wzrost cen towarów i usług związanych z mieszkaniem w 2015 r. wyniósł 0,5% (wobec wzrostu o 1,1% w 2014 r.). Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii podrożało o 0,7%. Zanotowano wzrost opłat za usługi kanalizacyjne (o 2,8%), zaopatrywanie w wodę (o 2,4%) oraz wywóz śmieci (o 1,5%). Podniesiono również opłaty za najem mieszkania (o 1,4%).

"Ceny nośników energii były wyższe niż w 2014 r. (przeciętnie o 0,1%, w tym energia cieplna – o 1,9%, energia elektryczna – o 1,6%, przy spadku cen gazu – o 2,6% oraz opału – o 1,7%)" - wskazał Urząd.

Opłaty związane ze zdrowiem wzrosły w 2015 r. przeciętnie o 1,9% (po wzroście o 0,2% w 2014 r.). Najbardziej podrożały usługi lekarskie (o 2,3%), stomatologiczne (o 2,2%) oraz wyroby farmaceutyczne (o 2,1%).

"W 2015 r. ceny w zakresie transportu były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 8,9% (po spadku o 2,3% w 2014 r.), głównie w wyniku obniżek cen paliw do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 13,5%, w tym gazu ciekłego – o 22,9%, oleju napędowego – o 13,7%, a benzyny – o 11,7%). Samochody osobowe sprzedawano po cenach o 4,6% niższych niż w 2014 r. Ceny usług transportowych obniżono o 2,0%" - czytamy w komunikacie.

Opłaty związane z łącznością wzrosły w 2015 r. o 1,9% (po wzroście o 0,2% w 2014 r.). Ceny usług telekomunikacyjnych podwyższono przeciętnie o 2,1%, w tym w wyniku wprowadzanych w 2015 r. nowych ofert odnotowano wzrost cen usług telefonii komórkowej (o 7,7%) i usług telefonii stacjonarnej (o 3,8%), przy obserwowanym spadku cen usług telekomunikacyjnych oferowanych w pakiecie (o 9,5%) oraz usług internetowych (o 2,1%). Niższe niż w 2014 r. były także ceny sprzętu telekomunikacyjnego (o 11,3%) oraz w zakresie usług pocztowych (o 2,1%), podano także w materiale.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą w 2015 r. wyniósł 0,7% (wobec wzrostu o 1,0% w 2014 r.). Opłaty dotyczące edukacji w porównaniu z 2014 r. podwyższono o 1,1% (wobec spadku o 3,8% w 2014 r.). Ceny w zakresie restauracji i hoteli były wyższe w 2015 r. w stosunku do roku poprzedniego o 1,3% (po wzroście o 1,4% w 2014 r.), poinformował także GUS.