Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 4,26 mln zł, EBITDA 5,85 mln zł przy marży 11,4%, dług finansowy netto 5,77 mln zł przy wskaźniku dług netto do EBITDA 0,99x, czytamy w strategii spółki na lata 2015-2019.

"Strategia Rozwoju grupy kapitałowej Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 została zmodyfikowana poprzez ujęcie prognoz wyników na rok 2015, jako szacunków wyników za 2015 rok" - wyjaśniono.

W 2016 r., w zależności od scenariusza, spółka prognozuje 58,4-60,3 mln zł przychodów i 4,2-4,4 mln zł zysku netto.

Mex Polska jest operatorem sieci "Pijalnia Wódki i Piwa" oraz "Mexican". Spółka jest notowana na GPW od połowy 2012 roku.