"Każdy z funduszy Forum TFI tworzony jest w oparciu o konkretne aktywa naszych inwestorów oraz ich osobiste oczekiwania, preferencje i wybory - nie powielamy gotowych rozwiązań, lecz zawsze z udziałem inwestorów opracowujemy w pełni zindywidualizowane struktury" - powiedział prezes Mateusz Sarapata, cytowany w komunikacie.

Forum TFI specjalizuje się głównie w funduszach dedykowanych i sekurytyzacyjnych, przy czym unikalność tworzonych konstrukcji ma swoje odzwierciedlenie także w przypadku tych drugich. Spółka zarejestrowała w ostatnim czasie swój 100. fundusz.

"Wraz z nadejściem nowego roku należy się spodziewać kolejnych naszych funduszy, a być może także - wejścia w nowy, do tej pory jeszcze niezagospodarowany segment" - dodał Sarapata.

Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych specjalizującym się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.