Wolumen wydobycia gazu wyniósł 1,12 mld m3 w IV kw. wobec 1,13 mld m3 rok wcześniej. W 2015 roku PGNiG wydobyło 4,63 mld m3 gazu ziemnego wobec 4,5 mld m3 rok wcześniej.

Sprzedaż ropy naftowej w IV kw. 2015 r. wzrosła do 312 tys. ton wobec 249 tys. ton rok wcześniej. W całym 2015 r. sprzedaż ropy wyniosła 1 388 tys. ton wobec 1 169 tys. ton w 2014 roku.

Wydobycie ropy w IV kw. wyniosło 359 tys. ton wobec 271 tys. ton rok wcześniej. W 2015 r. wydobycie wzrosło do 1 429 tys. ton wobec 1 207 tys. ton rok wcześniej.

W IV kw. 2015 r. import gazu ziemnego wyniósł 1,98 mld m3 wobec 2,42 mld m3 rok wcześniej, w tym z kierunku wschodniego – 1,77 mld m3 (wobec 1,75 mld m3). Import gazu w 2015 r. wyniósł 9,45 mld m3, w tym z kierunku wschodniego – 8,15 mld m3, wobec odpowiednio 9,7 mld m3 i 8,1 mld m3 w analogicznym okresie ubr.

Spółka podała także, że w IV kw. 2015 r sprzedaż ciepła wyniosła 12,64 PJ wobec 12,98 PJ rok wcześniej, a sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 1,14 TWh w wobec 1,13 TWh. Sprzedaż ciepła wyniosła 36,21 PJ w 2015 roku wobec 36,62 PJ w 2014 r., a sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 3,49 TWh wobec 3,55 TWh rok wcześniej.

"Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii Ministerstwa Gospodarki) w podziemnych magazynach gazu wysokometanowego wynosił ok. 1,7 mld m3 gazu. Powyższy stan zapasów nie obejmuje wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System SA." - podała również spółka.

PGNiG zastrzegło, że przedstawione informacje są szacunkowe i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną przedstawione 4 marca 2016 roku podczas publikacji raportu okresowego.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.