GUS podał we wtorek, że PKB w 2015 roku wzrósł o 3,6 proc. "(...) Szacujemy, że tempo to w ujęciu r/r wyniosło ok. 3,8 proc. (możliwy przedział od 3,6 proc. do 4,0 proc.) wobec 3,5 proc. w III kw., co, zgodnie z dzisiejszą informacją GUS, pozwoliło na wzrost PKB w skali całego 2015 r. o 3,6 proc." - napisał resort w komentarzu.

"Wzrost wspierany był głównie przez popyt krajowy przy niewielkiej, ale jednak dodatniej, kontrybucji eksportu netto. Dobre wyniki popytu krajowego związane są z przyspieszeniem tempa wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych wobec zmian tej kategorii ekonomicznej zanotowanej w 2014 r. Pozytywnie należy też odbierać wyniki popytu inwestycyjnego – realne tempo wzrostu inwestycji okazało się wprawdzie niższe niż w 2014 r., jednak skala zmiany była prawie dwukrotnie wyższa niż wzrost PKB. Korzystne tendencje w sferze realnej gospodarki przekładają się na poprawę sytuacji na rynku pracy" - dodano.

MF poinformował, że w połączeniu w danymi NBP o historycznie niskiej nierównowadze bilansu obrotów bieżących, wyniki, jakie gospodarka polska osiągnęła w 2015 r. należy odbierać jako bardzo dobry punkt wyjścia dla wzrostu w 2016 roku.

>>> Polecamy: Polska gospodarka oczami analityków. Oto prognozy wzrostu na 2016 rok