Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 185 mln zł zysku. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 174-205 mln zł. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 659,4 mln zł wobec 583,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 254,8 mln zł wobec 248,9 mln zł rok wcześniej. 

Według prognoz analityków, wynik odsetkowy ING BSK w IV kwartale mógł wynieść od 650 do 675 mln zł, przy konsensusie na poziomie 663 mln zł. Wynik z opłat i prowizji ukształtował się, zgodnie z oczekiwaniami analityków, na poziomie od 237 mln zł do 265 mln zł, przy konsensusie na poziomie 253 mln zł.

>>> Czytaj też: ING BSK liczy na kilkanaście tys. klientów, którzy otworzą program inwestycyjny

Aktywa razem banku wyniosły 108,89 mld zł na koniec 2015 r. wobec 99,86 mld na koniec 2014 r.

W całym 2015 r. bank miał 1 127 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 040,7 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2015 r. wyniósł 1 140 mln zł wobec 1 067,9 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.