"Zarząd Stalprofil S.A. w dniu 8 marca 2016 roku podjął uchwałę o zarekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki propozycji podziału zysku netto wypracowanego w roku 2015, w tym propozycji przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwoty 700.000,00 zł, co daje 0,04 zł dywidendy na każdą akcję" - czytamy w komunikacie.

Terminem ustalenia prawa do dywidendy ma być 5 sierpnia 2016 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy 26 sierpnia 2016 r., podano także

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 740 mln zł w 2014 r.