Zysk operacyjny wyniósł 12,97 mln zł wobec 14,62 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 87,41 mln zł w 2015 r. wobec 65,5 mln zł rok wcześniej.

FAM GK działa w branży usług zabezpieczania antykorozyjnego elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe. FAM GK szacuje, że posiada ok. 10% udziałów w polskim rynku usług cynkowniczych. Spółka notowana jest na głównym rynku GPW.