"Aktualny portfel zamówień grupy kapitałowej pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 4,6 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych. Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2016 rok 2,5 mld zł, 2017 rok 1,4 mld zł, 2018 rok 0,5 mld zł; 2019 rok 0,2 mld zł. Wartość posiadanego portfela zamówień spółki obejmuje realizację wielkich projektów modernizacyjnych w polskim sektorze elektroenergetycznym w Opolu i w Kozienicach" - czytamy w raporcie rocznym.

Na energetykę przypadało 4 215 mln zł, segment nafta - gaz - chemia 184 mln zł, produkcję 79 mln zł i pozostałe 83 mln zł.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,55 mld zł w 2015 r.