Zysk operacyjny wyniósł 20,97 mln zł wobec 14,16 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,4 mln zł w 2015 r. wobec 47,49 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 2,84 mln zł wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.