Akcjonariusze CDRL zdecydują 17 maja o 0,85 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze CDRL zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 maja o przeznaczeniu na dywidendę za 2015 r. kwoty 5,12 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,85 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

Jednocześnie 3,05 mln zł z 8,17 mln zł zysku za 2015 r. ma zostać przeznaczone na kapitał zapasowy.

"Ponadto, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu spółki, walne zgromadzenie postanawia o przekazaniu kwoty 1 586 980,6 zł z tytułu zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy spółki" - czytamy także w projektach.

Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 29 czerwca, a termin wypłaty - na 20 lipca.

W ub.r. akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 4,5 mln zł, co dało 0,75 zł na akcję z zysku za 2014 r.

W 2015 r. CDRL odnotowało 13,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 11,39 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 8,17 mln zł wobec 8,19 mln zł zysku rok wcześniej.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2014 r.

(ISBnews)