Kogeneracja

Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydowali przeznaczyć na dywidendę kwotę 93,125 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 6,25 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Dzień prawa do dywidendy ustalono na 10 sierpnia, a termin wypłaty dywidendy na 30 sierpnia.

Wielton

Zarząd Wieltona zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 9,66 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,16 zł na akcję, w dwóch transzach, podała spółka. >>>>

Elektrobudowa

Elektrobudowa otrzymała zlecenie podwykonawcze stanowiące oświadczenie o zawarciu umowy od Polimex Opole o szacunkowej wartości 48,89 mln zł netto, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów pomocniczych i montaż pakietów wyposażenia elektrycznego, dostawa kabli, układanie, podłączanie i uszczelnianie oraz uziemienie nadziemne tras kablowych. Zawarta umowa związana jest z realizacją przez Polimex Opole 'pod klucz" dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole" – czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie szacunkowe za wykonanie umowy wynosi: 48,89 mln zł netto. Termin realizacji umowy przewidziany jest do 31.03.2019 r., podano również.

Protektor

Akcjonariusze Protektora zdecydują o wypłacie na dywidendę kwoty 4,565 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 27 czerwca.>>>>

InPost

InPost wypowiedział - z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia - dwie umowy o świadczenie usług pocztowych: dla Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, podała spółka.>>>>

CD Projekt

Po wczorajszej premierze drugiego dodatku do gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" - "Krew i Wino" CD Projekt całą uwagę skupia teraz na Cyberpunk 2077 i nowych projektach, które zapowiedział w strategii, poinformował prezes Adam Kiciński. >>>>

Sfinks Polska

Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto w kwocie 42 647 864,39 zł za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. „Pomniejszenie straty z lat ubiegłych uzasadnia utrzymanie bytu prawnego uprzednich uchwał walnego zgromadzenia Sfinks Polska o dalszym istnieniu spółki" – czytamy w uchwale.

Airway Medix

Airway Medix zawarł z inwestorami profesjonalnymi umowy objęcia wszystkich oferowanych łącznie 4,9 mln akcji serii C, podała spółka.

City Service SE

City Service SE odnotowało 1,46 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,25 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Unibep

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego budynku mieszkaniowego w ramach projektu Mozaika Mokotów przy ulicy Cybernetyki w Warszawie dla Linaria za 25,9 mln zł netto, podała spółka.>>>>

PGNiG

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) rekomenduje wypłatę 1 062 mln zł dywidendy z zysku za 2015 rok, co oznacza 0,18 zł dywidendy na akcję, podała spółka.>>>>

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), PKO Bankiem Polskim, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) i Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie (PZU Życie), w której zobowiązała się do wykupu obligacji o wartości 150 mln zł w latach 2016-2018 i co najmniej 178 mln rocznie od 2019 r., podała spółka.>>>>

Marvipol

Jaguar Land Rover Ltd oraz British Automotive Polska (BAP), wchodząca w skład grupy Marvipol, zawarły umowę regulującą zasady współpracy producenta z BAP w charakterze generalnego importera samochodów Jaguar Land Rover na terenie Polski, podał Marvipol.>>>>

Geotrans

Geotrans rekomenduje przeznaczenie 1 mln zł na dywidendę za 2015 rok, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze podejmą decyzję w tej sprawie 30 czerwca.>>>>

Mediatel

Mediatel odnotował 47,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 23,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Mediatel opublikuje skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku nie później niż 14 czerwca 2016 roku, podała spółka.>>>>

Próchnik

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 5,76 mln zł w maju 2016 r., co oznacza wzrost o 43% w skali roku, podała spółka.>>>>

Gorenje, Elemental Holding

Warunki dotyczące umowy sprzedaży 69,32% udziałów Gorenje Surovina na rzecz Tesla Recycling - spółki zależnej Elemental Holding - przez Gorenje Gospodinjski Aparati, nie spełniły się, podał Elemental. Gorenje stoi na stanowisku, że spełniło warunki umowy i wskazuje, że to Tesla nie spełniła jednego z warunków. Obie strony zapowiedziały rozwiązanie umowy.>>>>

Olympic Entertainment Group

Olympic Entertainment Group (OEG) uruchomił nowy hotel i kasyno w centrum Tallina, poinformowała spółka. Koszt inwestycji to 45 mln euro, podano także.>>>>

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank przydzielił 50 tys. obligacji serii PP5-IV o wartości 50 mln zł, podał Noble Securities.>>>>

PKO BP

Piotr Bujak zastąpił Radosława Bodysa na stanowisku głównego ekonomisty PKO BP - podał bank w komunikacie.>>>>

Magellan

W ramach wezwania ogłoszonego przez Medionę na akcje Magellana wzywający nabył 6,53 mln akcji, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski.>>>>

Sygma Bank

Sygma Bank zmienił nazwę na BGŻ BNP Paribas, a proces rebrandingu powinien zakończyć się w ciągu miesiąca. Po połączeniu, BGŻ BNP Paribas zamierza skoncentrować się na wzroście organicznym, poprawić efektywność i zwiększać przychody, poinformowali przedstawiciele zarządu.>>>>

PKP Intercity

PKP Intercity chce przeznaczyć 311 mln zł do końca grudnia br. na naprawę i modernizację ponad 570 wagonów (247 mln zł) oraz na działania naprawcze około 100 lokomotyw (64 mln zł), poinformował przewoźnik. W przypadku lokomotyw będzie to ponad 50% napraw więcej niż w 2015 roku.>>>>

Zelmer

Zarząd Zelmeru i związki zawodowe zakończyły podpisaniem porozumienia konsultacje dotyczące zmniejszenia zatrudnienia w obszarze pozaprodukcyjnym o 6%, zainicjowane na początku maja, podała spółka.>>>>

Auto Partner

Auto Partner zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w poniedziałek, 6 czerwca, podała spółka.>>>>

Ronson

Ronson otrzymał pozwolenie na użytkowanie drugiego etapu osiedla Espresso zlokalizowanego na warszawskiej Woli, poinformowała firma. Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie sprzedane były niemal wszystkie lokale z tego etapu, podano także.>>>>

Stalprofil

Stalprofil zawarł kolejne transakcje zakupu wyrobów hutniczych o wartości 27,28 mln zł z ArcelorMittal Commercial Sections, poinformowała spółka. Łączna wartość umów zawartych przez Stalprofil z podmiotami z Grupy ArcelorMittal od 6 kwietnia 2016 r. wyniosła 50,99 tys. zł, podano także.>>>>

CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za maj 2016 wyniosły ponad 292 mln zł i były wyższe o 44,1% od osiągniętych rok wcześniej, podała spółka.>>>>

Polimex-Mostostal

Andrzej Hojna został nowym prezesem spółki Mostostal Siedlce z Grupy Polimeksu-Mostostalu od 1 czerwca, podał Polimex-Mostostal.>>>>

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na wniosek Skarbu Państwa dołączyła do porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 22 czerwca punkt dotyczący zmian w radzie nadzorczej, podała spółka.>>>>

KGHM Polska Miedź

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 300 mln zł z zysków z lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca. >>>>

Budimex

Budimex podpisał z BZ WBK Leasing umowę na na budowę budynku biurowo-usługowego we Wrocławiu, podała spółka. Wartość umowy to 81,8 mln zł netto.>>>>

Echo Investment

Echo Investment zbyło 54,8% udziałów w spółce zależnej Echo Prime Properties B.V. (EPP) na rzecz Redefine Properties Limited z RPA (Redefine) za 124,8 mln euro. >>>>

OT Logistics

OT Port Świnoujście - należący do grupy kapitałowej OT Logistics - przebuduje magazyn surowców chemicznych na Nabrzeżu Chemików na elewator zbożowy, kosztem ok. 40 mln zł. Obiekt zostanie oddany do użytku we wrześniu 2017 r., jego docelowy potencjał składowy wyniesie 82,5 tys. ton zboża i innych produktów agro, podała spółka.>>>>

SAPpeers.com

Rada nadzorcza SAPpeers.com podjęła decyzję o powołaniu na stanowisko prezesa Krzysztofa Lutego w miejsce Marka Kapelińskiego, który zostanie członkiem zarządu, podała spółka.>>>>

ING BSK

ING Bank Śląski uruchomi w połowie czerwca nową aplikację bankowości mobilnej na smartfony - Moje ING Mobile. Z dotychczasowej wersji aplikacji aktywnie korzysta ok. 800 tys. klientów, a celem banku jest przekonanie jak największej liczby klientów do pobrania i korzystania z nowej aplikacji, poinformował dyrektor pionu bankowości detalicznej w ING Banku Śląskim Przemysław Furlepa.>>>>

Grupa Lotos

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 4,42 USD/baryłkę w maju 2016 r. wobec 4,27 USD/baryłkę w marcu i 7,49 USD/baryłkę w maju 2015 r., podała spółka.

- Ministerstwo Skarbu Państwa wniosło do porządku obrad walnego zgromadzenia Grupy Lotos, zaplanowanego na 28 czerwca, uchwały o zmianach w składzie rady nadzorczej, podała spółka.>>>>

BVT

BVT przydzielił 3 077 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 3,08 mln zł, podała spółka.>>>>

LPP

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2016 roku przez GK LPP wyniosły ok. 471 mln zł i były wyższe o ok. 5% r/r, podała spółka.>>>>

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze odstąpił od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Katowicach przy ul. Lwowskiej, zawartej ze spółką Jasperville Investments z Grupy Pinnacle, podała spółka. Jednocześnie Mostostal zawarł z innym podmiotem zewnętrznym przedwstępną umowę sprzedaży części tej nieruchomości. Nadal trwa natomiast procedura dotycząca realizacji warunków przedwstępnych umów sprzedaży zawartych w październiku 2014 r. ze spółkami celowymi Pinnacle, w odniesieniu do pozostałych nieruchomości. "Decyzja o odstąpieniu od umowy przedwstępnej zawartej ze spółką Jasperville oraz o zawarciu z innym podmiotem zewnętrznym przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej części przedmiotowej nieruchomości podyktowana była przesłankami ekonomicznymi. Dodatkowo w trakcie przeprowadzonej analizy techniczno-prawnej nieruchomości spółka Jasperville zidentyfikowała czynniki ograniczające możliwość wykorzystania nieruchomości dla jej planów inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie.

Hutmen

Rada nadzorcza Hutmenu powołała Mirosława Buciaka na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. Dotychczasowy prezes spółki Rafał Michalczuk złożył rezygnację nie podając przyczyn. >>>>

Mercator Medical

Sprzedaż Mercator Medical do znaczącego odbiorcy - Majal Care Trading Est. z siedzibą w Rijadzie (MCT) spadła o ok. 45% r/r (równowartość ok. 3,5 mln zł) w okresie od stycznia do maja 2016 r., ale została zrekompensowana wzrostem przychodów na innych rynkach - m.in. w USA w okresie pierwszych czterech miesięcy 2016 sprzedaż wzrosła o równowartość ok. 5,5 mln zł, tj. ponad 110%, podała spółka.>>>>

Vindexus

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 1,4 mln zł z zysku za 2015 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,125 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 29 czerwca.>>>>