"Moody's przyznał tymczasowy rating Aa3 rating planowanej emisji hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro przez bank PKO BH, co jest zgodne z ratingiem Aa3 istniejącej emisji listów zastawnych denominowanych w złotych" - czytamy w komunikacie.

PKO Bank Hipoteczny otrzymał zgodę KNF na prowadzenie działalności w sierpniu 2014 r. Należy do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, który jest liderem polskiego sektora bankowego.

(ISBnews)