Zysk operacyjny wyniósł 35,3 mln zł wobec 23,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 182,92 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 141,64 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 54,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 539,28 mln zł w porównaniu z 417,41 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. br. segment "karty sportowe" przyniósł 455,38 mln zł przychodów, segment "fitness" - 52,66 mln zł, segment "kafeterie" - 25,67 mln zł, zaś segment "zagranica" - 27,13 mln zł, podano w raporcie.

"Przychody ze sprzedaży segmentu kart sportowych wzrosły o 22,2% r/r, co jest wynikiem przede wszystkim zwiększonej sprzedaży kart sportowych. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła o 24,5 mln zł do 118,8 mln zł (26%)" - napisano w dokumencie.

"Na koniec września 2016 roku Grupa odnotowała wzrost liczby kart sportowych do poziomu 689,6 tys. sztuk, czyli wzrost o 126,6 tys. sztuk rok do roku (22,5%). Na wynik wpływ ma efektywne wykorzystywanie przez grupę potencjału rynkowego oraz sfinalizowany w pierwszym kwartale 2016 roku proces optymalizacji prac poszczególnych zespołów w Dziale Relacji z Klientami" - czytamy dalej.

Sieci klubów fitness na koniec III kwartału br. prowadziły łącznie 109 klubów o powierzchni ponad 142 tys. m2, z czego 5 klubów to nowe obiekty otwarte między lipcem a wrześniem 2016 roku, podała także spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 52,47 mln zł wobec 27,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)