Zysk operacyjny wyniósł 27,25 mln zł wobec 12,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,35 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 60,77 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 57,16 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 34,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 249,32 mln zł w porównaniu z 151,71 mln zł rok wcześniej.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)