Zysk operacyjny wyniósł 4,72 mln zł wobec 4,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,56 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 22,46 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 11,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 10,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 72,54 mln zł w porównaniu z 65,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 11 mln zł wobec 10,55 mln zł zysku rok wcześniej.

"W III kwartale 2016 roku grupa Aplisens osiągnęła sprzedaż na poziomie 26,6 mln zł ( III kwartał 2015 - 22,5 mln zł), co oznacza wzrost wartości sprzedaży o 18,3% w stosunku do III kwartału 2015 roku. Najbardziej znaczący wzrost sprzedaży, w stosunku do III kwartału 2015 roku, grupa odnotowała na rynkach WNP tj. wzrost o prawie 6,5 mln zł" – czytamy w raporcie.

Sprzedaż za 9 miesięcy br. wrosła o 11% r/r. Największe wzrosty grupa odnotowała na rynku WNP (wzrost o 9 mln zł), rynku Unii Europejskiej (wzrost o 1,6 mln zł) oraz rynku krajów pozostałych (wzrost o 1 mln zł). Największe spadki sprzedaży związane były z rynkiem krajowym (spadek o 4,5 mln zł).

Po trzech kwartałach 2016 roku udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem wyniósł 64,7% w porównaniu do 53,9% rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 roku marża brutto na sprzedaży wyniosła 35,1% w porównaniu z 37,6% rok wcześniej.

Rentowność netto za dziewięć miesięcy 2016 roku wyniosła 16,2%, co stanowi wzrost o 0,3 pkt proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2015 roku, podano także.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)