Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej i zaniechanej w III kw. br. wyniósł 58,61 mln zł wobec 85,61 mln zł rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 226,47 mln zł wobec 151,97 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 121,33 mln zł wobec 138,11 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 24,7 mld zł na koniec III kw. 2016 r. wobec 23,17 mld na koniec 2015 r.

W okresie I-III kw. 2016 r. holding miał 216,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 67,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I-III kw. wyniósł 412,69 mln zł wobec 228,65 mln zł rok wcześniej.

"Poprawa warunków makroekonomicznych na wschodzie Europy umożliwiła wzrost rentowności naszej działalności zagranicznej. Dobrze widoczne są również efekty przeprowadzonych wcześniej działań optymalizacyjnych, które umożliwiły nam wykorzystanie powolnych, lecz idących w dobrym kierunku, zmian na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Obserwujemy również pozytywne efekty przebudowy wewnętrznej struktury w ramach Grupy Idea Bank Polska oraz poprawę wyniku z działalności kontynuowanej" - powiedział prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

W ciągu trzech kwartałów 2016 roku Grupa Idea Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 384,9 mln zł, co jest rezultatem o 54,5% lepszym w ujęciu rocznym. W wyniku uwzględniono 249,2 mln zł (brutto) ze sprzedaży spółki GetBack, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 35,8 mln zł wobec 53,54 mln zł straty rok wcześniej.

Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)