Zysk operacyjny wyniósł 7,5 mln zł wobec 4,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,54 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 58,64 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 7,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 68,63 mln zł w porównaniu z 101,23 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost rentowności Grupa Cube.ITG zawdzięcza konsekwentnej realizacji strategii, polegającej na poprawie rentowności dzięki realizacji kontraktów z wyższą marżą i odejściu od realizacji zleceń związanych z serwisem, które pomimo generowanych przychodów nie pozwalały na osiągnięcie wysokiej marży" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 5,07 mln zł wobec 0,18 mln zł straty rok wcześniej.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty głównie w bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.

(ISBnews)