Zysk operacyjny wyniósł 3,21 mln zł wobec 2,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,64 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 20,13 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 4,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 46,71 mln zł w porównaniu z 59,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 0,66 mln zł wobec 2,41 mln zł zysku rok wcześniej.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Realizuje inwestycje na terenie województwa mazowieckiego, jest operatorem Centrum Hal Targowych Marywilska 44. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

(ISBnews)