Zysk operacyjny wyniósł 9,99 mln zł wobec 3,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 319,29 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 304,58 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 30,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 919,75 mln zł w porównaniu z 888,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 31,33 mln zł wobec 9,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)