W poniedziałek na GPW ok. godz. 10:00 za akcję GTC płacono 8,16 zł, po wzroście o 0,25% od ostatniego zamknięcia.

"Uwzględniając ostatni brak uzyskania pozwolenia na budowę dla Galerii Wilanów, analitycy Haitong przesuwają oczekiwane uruchomienie tego projektu o 18 miesięcy, na koniec 2018 roku. Pomimo tego, biorąc pod uwagę uwzględnienie w szacunkach Haitong, nowo nabytych aktywów generujących przychody (oferujących potencjał do aprecjacji wartości), a także projektów, które mają zostać zrealizowane na ostatnio zakupionych gruntach, oraz mniej konserwatywne założenia dotyczące stóp kapitalizacji dla wybranych aktywów pracujących spółki (wynikająca z tego pozytywna rewaluacja w kwocie około 50 mln euro oczekiwana w 4 kw. bieżącego roku), szacunki Haitong Bank dotyczące wartości aktywów netto GTC (NAV) zostają podwyższone o 3-12% na lata 2016-18, co oznacza, że analitycy oczekują, iż będzie ona rosła w jeszcze szybszym niż pierwotnie prognozowano tempie" - czytamy w komunikacie poświęconemu rekomendacji.

Haitong zaznaczył również że w obecnej cenie docelowej GTC, projekt Galeria Wilanów uwzględniony jest jedynie w estymowanej wartości gruntu.

(ISBnews)