Strata operacyjna wyniosła 2,37 mln zł wobec 4,57 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,22 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 4,09 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 5,45 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 7,43 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17,73 mln zł w porównaniu z 11,54 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 6,18 mln zł wobec 7,98 mln zł zysku rok wcześniej.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnew