Strata operacyjna wyniosła 2,33 mln zł wobec 1,59 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,2 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 8,51 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 12,95 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 4,46 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28,26 mln zł w porównaniu z 24,89 mln zł rok wcześniej.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Jako jedyna polska firma Biomed-Lublin zajmuje się frakcjonowaniem osocza. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2015 r.
(ISBnews)