"Należy pamiętać, że wynik finansowy osiągnięty w III kwartale 2016 roku jest obciążony kosztami o charakterze jednorazowym dotyczącymi usług doradczych i prawnych. Koszty te dotyczyły toczących się w USA postępowań spornych (...) oraz potencjalnego przejęcia całości lub części składników majątku AMI/Spectocor. pisywane koszty wyniosły łącznie 6 007,2 tys. zł. Skorygowany o efekt wyżej wymienionych zdarzeń jednorazowych zysk netto za III kwartał 2016 roku kształtuje się na poziomie 9 623,5 tys. zł, natomiast skorygowana EBITDA wynosi 15 663,7 tys. zł" - podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,88 mln zł wobec 3,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,39 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 12,29 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że wzrost przychodów o 229% r/r jest w głównej mierze spowodowane rozpoczęciem konsolidacji wyników finansowych przejętej spółki, tj. Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC.

"W ujęciu kwartalnym, porównując przychody osiągnięte w III kwartale 2016 roku do przychodów w II kwartale 2016 roku można zaobserwować wzrost o 2 309,0 tys. zł, tj. 6,1% będący m.in. wynikiem wzrostu ilości świadczonych przez Medi-Lynx badań diagnostycznych oraz wzrostu przychodów abonamentowych od partnerów spółki, z wyłączeniem Medi-Lynx" - czytamy w raporcie.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 9,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 93,21 mln zł w porównaniu z 35,53 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 3,54 mln zł wobec 13,07 mln zł zysku rok wcześniej.

"W III kwartale 2016 roku przychody jednostkowe spółki były wygenerowane głównie na sprzedaży usług abonamentowych. Przychody ze sprzedaży abonamentów wyniosły 12 601,7 tys. zł i były wyższe o 18,2% od przychodów ze sprzedaży abonamentów w III kwartale 2015 roku oraz o 9,9% od przychodów ze sprzedaży abonamentów w II kwartale 2016 roku" - czytamy także.

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku innowacyjna spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych, właściciel i wytwórca najnowocześniejszego w skali światowej systemu do analizy pracy serca - PocketECG. Spółka działa na największych i najbardziej perspektywicznych rynkach - w Stanach Zjednoczonych i Azji, dostarcza rozwiązania dla najbardziej prestiżowych ośrodków w Polsce i USA. W lutym 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od listopada 2011 r.

(ISBnews)