Strata operacyjna wyniosła 0,24 mln zł wobec 0,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,05 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 4,87 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 4,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,61 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,11 mln zł w porównaniu z 13,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 6,18 mln zł wobec 18,58 mln zł zysku rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na GPW od 1997 r.

(ISBnews)