Zysk operacyjny wyniósł 1,66 mln zł wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,85 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 9,36 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 3,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 54,31 mln zł w porównaniu z 41,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 2,46 mln zł wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Ailleron (połączone firmy: Wind Mobile i Software Mind) jest ekspertem w budowaniu pionierskich produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in.: LiveBank, iLumio, czy Ringback Tones.

(ISBnews)