Zysk operacyjny wyniósł 1,73 mln zł wobec 1,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,8 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 39,63 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 4,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 124,91 mln zł w porównaniu z 122,68 mln zł rok wcześniej.

"W trzech kwartałach 2016 r. przychody skonsolidowane Grupy wyniosły 124,9 mln zł wobec 122,7 mln zł rok wcześniej. Głównym motorem wzrostu przychodów była działalność w obszarze merchandisingu. Ten segment działalności miał największy udział w przychodach Grupy Kapitałowej - sprzedaż w segmencie merchandising w trzech kwartałach 2016 r. wyniosła 77,7 mln zł i była wyższa o 11 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. EBITDA w okresie styczeń-wrzesień ukształtowała się na poziomie 8,0 mln zł, wobec 7,9 mln zł wypracowanych w trzech kwartałach 2015 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 2,66 mln zł wobec 0,36 mln zł straty rok wcześniej.

"Osiągnięte wyniki cieszą i pokazują, że obrana strategia rozwoju jest konsekwentnie realizowana. Grupa w minionym kwartale skupiała się na dalszej poprawie efektywności i optymalizacji kosztów, a podjęte działania mają ją przygotować do dalszych wzrostów" - skomentował prezes Adam Stańczak, cytowany w komunikacie.

Strategia rozwoju ASM GROUP S.A. zakłada rozwój Grupy Kapitałowej poprzez akwizycje i ekspansję zagraniczną. Spółka dąży do osiągnięcia czołowej pozycji wśród podmiotów świadczących kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży w Europie. Elementem strategii rozwoju poza krajem są akwizycje.

"W kolejnych kwartałach chcemy umacniać naszą pozycję lidera outsourcingu sił sprzedaży i jesteśmy gotowi na poszeszanie naszej działalności na rynkach zagranicznych. Naszym celem jest osiągnięcie czołowej pozycji w Europie wśród firm świadczących kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży" - dodał Stańczak.

ASM Group realizuje działania wspierające sprzedaż produktów w polskich i w zagranicznych sieciach handlowych. Od marca 2013 r. była notowana na NewConnect, a we wrześniu 2016 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)