Zysk operacyjny wyniósł 1,48 mln zł wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,41 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 0,98 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9,67 mln zł w porównaniu z 11,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 4,12 mln zł wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Orion Investment S.A. to powiązane kapitałowo firmy deweloperskie z siedzibą w Krakowie. W grudniu 2015 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od lutego 2009 r.

(ISBnews)