Wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych przyspieszył w III kw. do 0,7 proc. kdk z 0,4 proc. w poprzednim kwartale kdk. W ujęciu rdr PKB USA przyspieszył do 1,5 proc. z 1,3 proc. kwartał temu.

Dynamika PKB Japonii wyniosła 0,5 proc. kdk w III kw. wobec 0,2 proc. w II kw. W porównaniu do III kw. ubiegłego roku japońska gospodarka wzrosła o 0,8 proc., o 0,1 pkt. proc. więcej niż w II kw. rdr.

We Włoszech PKB w III kw. wzrósł 0,3 proc. kdk wobec stagnacji w II kw. kdk. Rok do roku wskaźnik wzrósł o 0,9 proc. z 0,7 proc. rdr w II kw.

Na plus wyszedł PKB Francji, który wzrósł w III kw. o 0,2 proc. kdk po spadku o 0,1 proc. kdk w II kw. Patrząc rdr PKB Francji wzrósł o 1,1 proc., wobec 1,3 proc. rdr w II kw.

W Niemczech wzrost PKB spowolnił do 0,2 proc. kdk z 0,4 proc. kdk w II kw. tego roku. Licząc rdr PKB wzrósł o 1,7 proc., podobnie jak w II kw. tego roku.

Niższą dynamikę PKB kdk odnotowała Wlk. Brytania, której gospodarka rosła w III kw. w tempie 0,5 proc., po wzroście w II kw. o 0,7 proc. kdk. W ujęciu rdr PKB UK wzrósł o 2,3 proc. wobec 2,1 proc. rdr w minionym kwartale.