W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 57,7 zł. W poniedziałek kurs rósł do 61,9 zł.

„Wyższe o 12% r/r plony zbóż w Grupie Kernel w 2016 roku naszym zdaniem pozwolą w sezonie 2016/17 na utrzymanie wysokich wyników w segmencie produkcji rolnej (150 mln USD EBITDA). Dodatkowo, wyższe o 17,2% r/r zbiory słonecznika, przy nowych mocach produkcyjnych, jakie włączono w ubiegłym roku, przełożą się na stabilizację marży na tłoczeniu słonecznika przy wyższych wolumenach produkcji. Zakładamy, że w efekcie wzrostu przerobu słonecznika w Grupie Kernel o 8% r/r i przejęciu tłoczni od Creative Group (550 tys. ton ziarna rocznie) w sezonie 2016/17 EBITDA segmentu produkcji oleju luzem i butelkowanego wzrośnie o 30% r/r" – czytamy w raporcie.

Analitycy wskazują, że Kernel kończy 2015/16 rok z zadłużeniem netto do EBITDA na poziomie 0,8x, co pozwala mu na dalszą konsolidację rynku produkcji oleju na Ukrainie oraz rozbudowę potencjału eksportowego i produkcyjnego zbóż.

„Alternatywnie, spółka w perspektywie dwóch kolejnych lat jest w stanie zwiększyć wielkość wypłacanej dywidendy, w wyniku czego według naszych prognoz DYield wzrósłby powyżej 7%. Szacujemy, że wskaźnik FCF/EBITDA Grupy Kernel w najbliższych dwóch latach utrzymywać się będzie na poziomie 13-18%. Podwyższamy nasze prognozy wyników na trzy kolejne lata" – dodano w informacji.

(ISBnews)