W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 4,2% (wobec wzrostu o 17,9% m/m miesiąc wcześniej), podał Urząd.

Zamówienia na eksport i wywóz zwiększyły się w październiku br. o 31,4% r/r (i spadły o 4,3% m/m).

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.