Zysk operacyjny wyniósł 44,12 mln zł wobec 41,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 773,9 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 778,56 mln zł rok wcześniej.

"Na podkreślenie zasługują dobre wyniki osiągnięte przez Arctic Paper w segmencie papieru. Grupa wypracowała solidne wolumeny sprzedaży, co przełożyło się na wzrost udziałów rynkowych. W połączeniu z efektami programu poprawy rentowności 2015/2016, przełożyło się to na osiągnięcie w I kw. 2017 roku solidnych wyników operacyjnych w tym segmencie. Jednocześnie pod koniec I kwartału zaobserwowano znaczący wzrost cen celulozy, który wpłynął negatywnie na wyniki finansowe w ostatnim miesiącu minionego kwartału" - czytamy w komentarzu prezesa Pera Skoglunda do wyników.


W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 2,38 mln zł wobec 11,05 mln zł straty rok wcześniej.
Wykorzystanie mocy produkcyjnych w I kwartale 2017 roku osiągnęło poziom 98%, podano także.


Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)