Zysk netto PEManagers wzrósł r: r do 3,12 mln zł w II kw. 2017 r.Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - PEManagers odnotowało 3,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,92 mln zł wobec 2,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 11,11 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 12,14 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 7,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z tytułu zarządzania w wysokości 22,74 mln zł w porównaniu z 22,68 mln zł rok wcześniej.

"Zależne od wartości aktywów pod zarządzaniem wynagrodzenie stałe wyniosło w I półroczu br. 22,1 mln zł, czyli o 7% więcej niż przed rokiem. Dzięki temu, CAGR za okres ostatnich 2 lat wynosi 10%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 9,68 mln zł wobec 2,82 mln zł zysku rok wcześniej.

"Trzy największe fundusze, którymi zarządza PEM, wypracowały w pierwszych 6 miesiącach tego roku pozytywne stopy zwrotu: MCI.TechVentures – 2,9%, MCI.EuroVentures – 5,7%, MCI.CreditVentures – 4,3%. Dla dwóch ostatnich, są to wyniki zdecydowanie wyższe niż w analogicznym okresie 2016 roku" - podano także w komunikacie.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)