Zysk netto Stalprofilu wzrósł r: r do 7,16 mln zł w I poł. 2017 r.Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 7,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 0,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,32 mln zł wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA osiągnęła poziom: 19 148 tys. zł, co oznacza wzrost o ok. 102% wyższy r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 609,72 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 360,74 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 5,04 mln zł wobec 5,9 mln zł zysku rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu bieżącego roku panowała lepsza koniunktura na rynku stalowym, niż w I półroczu 2016r. W szczególności, w okresie I kw. 2017 panowało wyraźne ożywienie na rynku za sprawą rosnących cen wyrobów hutniczych w przeciwieństwie do I kw. 2016r., kiedy obserwowana była końcowa fala dotkliwych spadków cen stali. Dopiero od II kw. 2016r. nastąpiło dynamiczne odbicie cen wyrobów hutniczych, praktycznie we wszystkich asortymentach, co miało wpływ na wzrost popytu i skokowy wzrost obrotów firm handlujących stalą. Z kolei II kw. 2017r. charakteryzował się zdecydowanie mniejszymi wahaniami cen i przyniósł stabilizację koniunktury" - czytamy w raporcie.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2016 r. miała 800 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)