Zysk netto PEManagers wzrósł r: r do 3,66 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Private Equity Managers odnotowało 3,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 3,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,72 mln zł wobec 5,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 11,99 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 10,53 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 9,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 9,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z tytułu zarządzania w wysokości 34,72 mln zł w porównaniu z 33,21 mln zł rok wcześniej.

"Łączne przychody z tytułu zarządzania aktywami wyniosły po 9 miesiącach roku 34,7 mln zł - co oznacza 1,5 mln zł wzrostu w odniesieniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Grupa osiągnęła skonsolidowany zysk brutto na poziomie 12,4 mln zł wDo zysku brutto spółki najistotniej kontrybuowały przychody z zarządzania funduszami MCI.TechVentures, MCI.EuroVentures oraz MCI.CreditVentures. Stopy zwrotu zrealizowane przez te fundusze w analizowanym okresie wyniosły odpowiednio: 3,6%, 5,7% oraz 4,1%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 10,04 mln zł wobec 7,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)