Portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu to 2,6 mld zł, w tym 0,9 mld zł na 2017 r.Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu ma wartość ok. 2,6 mld zł, w tym ok. 0,9 mld zł przypada na 2017 r., podała spółka.

"Aktualny portfel zamówień grupy pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 2,6 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych. Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2017 rok 0,9 mld zł, 2018 rok 1,1 mld zł, 2019 rok 0,5 mld zł, w latach następnych 0,1 mld zł" - czytamy w raporcie za III kw.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)