Herkules nabędzie do 1,2 mln akcji własnych po 4,2 zł za akcjęWarszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Herkules ustalił cenę jednostkową nabycia akcji własnych na 4,2 zł, a ich maksymalną liczbę - na 1,2 mln, podała spółka.

"Zarząd Herkules [...]

1. określił maksymalną liczbę akcji własnych objętych drugą transzą skupu, która ma być realizowana w okresie do dnia 11 grudnia do dnia 20 grudnia 2017 roku na 1 200 000 akcji;

2. określił cenę jednostkową nabycia akcji własnych, tj. cenę za każdą jedną akcję własną na 4,2 zł" - czytamy w komunikacie.

Walne zgromadzenie Herkulesa upoważniło zarząd spółki do nabycia akcji własnych w drodze złożenia jednego lub kilku zaproszeń skierowanych do wszystkich akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji własnych poza rynkiem regulowanym.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)