Michał Staszkiewicz zastąpi Pawła Kapicę w zarządzie PEManagersWarszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Paweł Kapica zrezygnował z członkostwa w zarządzie Private Equity Managers (PEManagers), nie wskazawszy przyczyny rezygnacji, poinformowała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza spółki powzięła uchwałę o powołaniu Michała Staszkiewicza do zarządu oraz o powierzeniu mu funkcji wiceprezesa zarządu spółki.

Staszkiewicz będzie odpowiedzialny za prowadzenie zespołu fundraisingowego oraz współpracę z siecią dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych, podano.

"Ogromnie się cieszę, iż do naszego zespołu dołącza Michał, osoba z tak dużym, blisko 20-letnim doświadczeniu w fundraisingu. Strategia rozwoju grupy MCI zakłada poszerzenie grona odbiorców certyfikatów MCI.EuroVentures, MCI.TechVentures oraz MCI.CreditVentures i skierowanie naszych unikalnych produktów do zamożnych inwestorów indywidualnych w Polsce. Wierzymy, że kluczem do zrealizowania tego celu jest doskonałe rozeznanie rynku oraz jak najlepsza edukacja w obszarze Private Equity. Do naszego zespołu zapraszamy osoby z doświadczeniem, uznane i wysoce cenionych na rynku finansowym" – powiedział prezes MCI Capital TFI oraz Private Equity Managers Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.

Michał Staszkiewicz przez większość swojej kariery zawodowej pełnił wysokie funkcje managerskie w obszarze dystrybucji funduszy inwestycyjnych. W latach 2002-2006 kierował departamentem sprzedaży w Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz odpowiadał za relacje z dystrybutorami w Pioneer Pekao TFI S.A. Przed dołączeniem do grupy Private Equity Managers S.A., w latach 2006-2018 pełnił funkcje zarządcze w grupie Franklin Templeton Investments, w szczególności w latach 2015-2018, jako członek zarządu Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., podano także.

"Skład zarządu spółki przedstawia się następująco:

1. Tomasz Czechowicz – prezes zarządu
2. Ewa Ogryczak – wiceprezes zarządu
3. Michał Staszkiewicz – wiceprezes zarządu
4. Krzysztof Konopiński – członek zarządu" - podsumowano.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)