"Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. informuje, że po zapoznaniu się w dniu 12 kwietnia 2018 r. ze stanowiskiem biegłego rewidenta z firmy audytorskiej prowadzącej obecnie badanie ustawowe rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok 2017, podjął decyzję, że ujawniona w raporcie kwartalnym spółki za IV kwartał 2017 r. (...) wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2017 powinna zostać skorygowana z kwoty 12 023 tys. zł do kwoty 6 887 tys. zł, a wartość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2017 r. powinna zostać skorygowana z kwoty 17 730 tys. zł do kwoty 17 251 tys. zł. Przyczyną wspominanej korekty jest błąd rachunkowy spółki"- czytamy w komunikacie. 

Spółka podała, że powyższa korekta zostanie uwzględniona w raporcie rocznym za 2017 r. i wpłynie na zmniejszenie zysku netto o 4,66 mln zł. 

"W efekcie korekta ww. pozycji aktywów i pasywów skutkuje między innymi odpowiednim pomniejszeniem pozycji zysk netto w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2017 r. przed jego korektą, z kwoty 124 846 tys. zł. do kwoty 120 189 tys. zł" - czytamy także. 

W raporcie z 20 lutego br. FO Dębica podała, że w całym 2017 r. spółka miała 124,85 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 64,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 963,45 mln zł w porównaniu z 1 678,68 mln zł rok wcześniej.

Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku jej inwestorem strategicznym jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear S.A. posiada ok. 81,35% kapitału zakładowego spółki. FO Dębica sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.

(ISBnews)