Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o przeznaczeniu blisko 5,14 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, poinformowała spółka.

"Zarząd spółki Trakcja PRKiI informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę, aby zysk spółki za rok 2017 w wysokości 32 039 476,84 zł przeznaczyć:
- w kwocie 5 139 954,8 zł (tj. 0,1 zł na jedną akcję) na wypłatę dywidendy,
- w kwocie 26 899 522,04 zł na kapitał zapasowy, tj. zgodnie z opinią rady nadzorczej spółki" - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 399 548, podano także.

Zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło także dzień dywidendy na 25 września 2018 r., a dzień wypłaty dywidendy na 15 października 2018 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze Trakcji zdecydowali o przeznaczeniu 27,7 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,37 mld zł w 2017 r.


(ISBnews)