Mirbud: Oferta Kobylarni na obwodnicę Gąbina uznana za najkorzystniejsząWarszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - Oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia - spółki zależnej Mirbudu - została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy Gąbina) na terenie gminy Gąbin, podał Mirbud. Wartość oferty to 45,26 mln zł brutto.

"Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie) i uzyskała najwyższą liczbę punktów" - czytamy w komunikacie.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 860 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)