Nextbike ma umowę na system rowerów publicznych w Poznaniu za 14,29 mln złWarszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - NB Poznań - spółka zależna Nextbike Polska zawarła z Miastem Poznań - w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu - umowę, której przedmiotem jest "uruchomienie Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) oraz zarządzanie i utrzymanie PRM w okresie obowiązywania umowy – I część zamówienia, podała spółka. Wartość umowy to 14,29 mln zł brutto.

"Umowa obejmuje uruchomienie dotychczasowego systemu PRM składającego się ze 109 stacji i 1200 rowerów oraz jego obsługę. Uruchomienie systemu nastąpi do dnia 1 marca 2019 r. Umowa obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Umowa przewiduje skorzystanie przez zamawiającego z prawa opcji polegającego na: wydłużeniu okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach maksymalnie o 3 miesiące, z wyjątkiem pierwszego roku funkcjonowania PRM, w którym zwiększenie może wynieść maksymalnie 1 miesiąc, a także zmianie lokalizacji do 20 stacji rowerowych lub do 300 stojaków rowerowych ponad ilość określoną w umowie.

"Za uruchomienie i obsługę PRM w ramach zamówienia podstawowego NB Poznań przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 14 293 584 zł brutto. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu za okresy miesięczne, w których PRM będzie dostępny dla użytkowników (marzec - listopad)" - podano także.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

(ISBnews)