PEManagers miał 2,03 mln zł zysku netto, 3,73 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 2,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,73 mln zł wobec 4,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 12,52 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 11,99 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z tytułu zarządzania w wysokości 39,49 mln zł w porównaniu z 34,72 mln zł rok wcześniej.

"Na dzień 30 września 2018 r. aktywa netto pod zarządzaniem wyniosły nieco ponad 2,06 mld zł w stosunku do 2,03 mld zł na koniec czerwca i 1,97 mld zł na koniec zeszłego roku. W ujęciu brutto aktywa na koniec III kw. wyniosły 2,31 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Przychody z tytułu zarządzania aktywami zwiększyły się w okresie 9 miesięcy 2018 r. do 39,5 mln zł.

"Składało się na nie wynagrodzenie stałe za zarządzanie funduszami, które wyniosło 35,2 mln zł (33,6 mln zł rok wcześniej) oraz wynagrodzenie zmienne. Wynagrodzenie zmienne wyniosło łącznie 4,3 mln zł. Ta istotna zmiana (280% wzrostu) została wygenerowana w związku z wysokimi stopami zwrotu funduszy, w tym w dużej mierze w wyniku wzrostu wyceny jako rezultat sprzedaży udziałów w spółce iZettle i lifebrain oraz przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów Dotcard" - czytamy dalej.

Na poziomie wyniku brutto grupa wypracowała 9,8 mln zł zysku wobec 12,4 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki za III kwartał i za 9 miesięcy są zgodne z naszymi oczekiwaniami. W wyniku zwiększenia bazy aktywów i wypracowania przez nasze fundusze solidnych stóp zwrotu, osiągnęliśmy wyższe przychody z zarządzania, zarówno w ramach opłaty stałej jak i zmiennej. Dodatkowo, uzyskaliśmy stabilne wyniki na poziomie zysku brutto i netto. Szukając drogi do zwiększenia przychodów oraz wyników w przyszłości - zgodnie z wcześniej opublikowanymi komunikatami – grupa pracuje nad uruchomieniem nowego funduszu" – skomentowała wiceprezes Ewa Ogryczak, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 5,26 mln zł wobec 9,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)