W ocenie zarządu, zakończenie negocjacji sukcesem będzie miało korzystny wpływ na sytuację finansową spółki, w tym jej płynność.

Spółka podała, że chce zakończyć negocjacje do końca listopada.

Zgromadzenia obligatariuszy w sprawie zmiany warunków emisji obligacji zwołano na 29 listopada.

Wykup obligacji pierwotnie zaplanowano na nie później niż 30 listopada 2018 r.

Obligacje zostały wyemitowana w ramach realizacji ustanowionego w spółce programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 mln zł. (PAP Biznes)