Arctic Paper miał 25,77 mln zł zysku netto z dz. kont. w III kw. 2018 r.Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Arctic Paper odnotował 25,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej w III kw. 2018 r. wobec 21,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 25,32 mln zł w III kw. wobec 19,51 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 59,46 mln zł wobec 43,29 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 82,52 mln zł wobec 70,78 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 812,37 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 735,87 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale Grupa Arctic Paper osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 812,4 mln zł (wobec 735,9 mln zł w III kwartale 2017 r.). EBITDA wzrosła o 16,6% do 82,5 mln zł (70,8 mln), co czyni ten kwartał drugim najlepszym na poziomie skonsolidowanym w historii grupy. Segment papieru zwiększył przychody do 591,8 mln zł (542,3 mln), a EBITDA do 27,5 mln zł (38,9 mln)" – powiedział prezes Per Skoglund, cytowany w raporcie.

Podkreślił, że połączenie bardziej korzystnego miksu produktów i podwyżek cen częściowo - choć nadal nie w pełni - zrekompensowało wzrost kosztów celulozy. Dalsze podwyżki cen są wdrażane w czwartym kwartale, grupa pracuje nad odbudową marż. Poczynając od lata tego roku ceny celulozy ustabilizowały się na bardzo wysokim poziomie.

Produkcja papieru wyniosła w III kwartale 161 tys. ton, podobnie jak w ubiegłym roku.

"W związku z rekordowymi cenami celulozy i wynikającą z tego koniecznością podwyżki cen papieru graficznego, europejski popyt i wolumen sprzedaży papieru graficznego znacznie spadł w drugim i trzecim kwartale. Zostało to jednak zrekompensowane przez grupę zwiększonym udziałem w rynku i sprzedażą na rynku północnoamerykańskim" – wskazał prezes.

"Wymagające warunki rynkowe po raz kolejny potwierdzają wartość połączenia naszych operacji w segmencie papieru z posiadaniem 51-proc. udziału w firmie Rottneros AB produkującej celulozę, która w III kwartale 2018 r. wypracowała przychody sięgające 601 milionów SEK (wobec 472 mln SEK rok wcześniej) i rekordową EBITDA o wartości 136 milionów SEK (wobec 66 mln SEK rok wcześniej)" – podsumował Skoglund.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 47,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej z działalaności kontynuowanej w porównaniu z 56,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2377,51 mln zł w porównaniu z 2212,86 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 28,68 mln zł wobec 5,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)