Nextbike miało 1,81 mln zł zysku netto, 5,93 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Nextbike odnotowało 1,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 2,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,12 mln zł wobec 3,48 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5,93 mln zł wobec 5,64 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18,81 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 11,95 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 0,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 3,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 40,52 mln zł w porównaniu z 30,19 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 10,28 mln zł wobec 11,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 0,39 mln zł wobec 4,17 mln zł zysku rok wcześniej.

"W wynikach III kw. i I-III kw. 2018 widoczny jest efekt nietypowego terminarza uruchomień systemów w bieżącym roku - większość z nich przypada na drugą połowę roku. Wzrost przychodów jest bezpośrednim efektem zwiększenia się floty w wyniku wygranych przetargów i rozbudowy systemów w ramach kontraktów kontynuowanych oraz wzrostu sprzedaży komercyjnej m.in. przychodów z reklamy, a także stale zwiększających się przychodów ze sprzedaży stacji rowerowych finansowanych przez podmioty prywatne" - czytamy w komunikacie.

Nextbike Polska konsekwentnie realizuje strategię zwiększanie udziału sprzedaży do odbiorców prywatnych. Udział tego segmentu w przychodach ogółem wzrósł z 25% w I-III kw. 2017 r. do 27% w I-III kw. 2018 r. Jednocześnie, szczególnie w I poł. 2018, obserwowany był wzrost kosztów operacyjnych skorelowany ze wzmocnieniem struktur spółki i wzrostem kosztów na bieżące serwisowanie i relokowanie rowerów, a także z przygotowaniem do uruchomień systemów planowanych na II poł. 2018 r., podano także.

"Nextbike w wyniku wygranych przetargów do końca 2018 roku dołoży do swojej floty jeszcze ok. 2,8 tys. rowerów, czyli 50% prognozowanego na 2018 przyrostu floty. Łącznie, na dzień publikacji raportu za III kw. 2018 w już wygranych przetargach na kwotę blisko 115 mln zł zabezpieczone jest ok. 8,8 tys. rowerów" - czytamy dalej.

Zgodnie z opublikowaną prognozą Nextbike Polska przewiduje, że liczba rowerów we flocie spółki wynosić będzie na koniec 2018 roku rekordowe 17,8 tys., co oznacza wzrost o 46% r/r. W ślad za wzrostem floty wzrosną przychody spółki - o 62% do 70,5 mln PLN. EBITDA zwiększy się w tym czasie o 5% do 16,4 mln zł. Szacunki przychodów ze sprzedaży oraz liczby rowerów sporządzone zostały m.in. w oparciu o umowy zawarte przez Emitenta z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z uwzględnieniem przychodów od klientów komercyjnych. Prognozowany wynik EBITDA zakłada, że warunki prowadzenia działalności w drugim półroczu 2018 roku nie zmienią się w istotny sposób w stosunku do sytuacji bieżącej.

"W tym roku mamy do czynienia z nietypowym, na tle lat poprzednich, harmonogramem uruchomień systemów rowerów miejskich, co ma bardzo istotny wpływ na rozkład wyników finansowych w poszczególnych kwartałach. Większość uruchomień przypada na drugie półrocze, którego wyniki według naszych prognoz - co widać już po danych za III kw. 2018 - będą znacznie lepsze, niż wyniki opublikowane w pierwszym półroczu br. W przeszłości końcówka roku była okresem wygaszania działalności systemów i momentem na podsumowania zakończonego sezonu, a w tym roku to właśnie na okres przedświąteczny przypadną nam inauguracje dwóch największych systemów. Mam tu na myśli System Roweru Metropolitalnego w Trójmieście 'Mevo' za kwotę nieco ponad 40 mln zł brutto - największy system rowerowy w pełni oparty na sprzęcie z napędem wspomaganym elektrycznie - oraz 'Rowerowe Łódzkie' -pierwszy w Polsce, regionalny system bikesharingowy, łączący dwa środki transportu: rower i pociąg - o wartości 24 mln zł brutto" - powiedział prezes Robert Lech, cytowany w komunikacie.

"Czeka nas więc intensywny czwarty kwartał, co powinno pozytywnie przełożyć się na wyniki finansowe tego okresu i zapewnić realizację naszej tegorocznej prognozy, oraz ekscytująca perspektywa roku 2019. Rozpoczniemy go z rekordową flotą ok. 23 tys. rowerów i mocnymi ambicjami powalczenia o dalszy wzrost udziału przychodów ze źródeł prywatnych" - podsumował prezes.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (84% udziału w rynku). Nextbike Polska należy do portfela Larq S.A. (giełdowy podmiot bezpośrednio oraz poprzez Larq Growth Fund I FIZ kontroluje 67,8% akcji, 17,9% należy do niemieckiego partnera Nextbike GmbH a 14,3% - do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

(ISBnews)