Gino Rossi ma zgodę CCC na uregulowanie zobowiązań do 15 lutego br.Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Gino Rossi otrzymało zgodę CCC na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań w łącznej kwocie 45 894 780,54 zł, wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, do dnia 15 lutego 2019 roku, podała spółka.

"Ponadto emitent informuje, iż w przypadku braku spłaty nabytych wierzytelności do dnia 15 lutego 2019 roku CCC zastrzega sobie prawo egzekucji należnych wierzytelności z tytułu zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC, co skutkować może przejęciem aktywów Gino Rossi (w tym znaku towarowego Gino Rossi, zapasów towarów, maszyn do produkcji)" - czytamy w komunikacie.

Pierwszy termin na uregulowanie części zobowiązań Gino Rossi wobec CCC upłynął z dniem 15 stycznia 2019 r.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)