Santander Bank Polska miał 2,37 mld zł zysku netto w 2018 r.Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska odnotował 2 365,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2 213,05 mld zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2 365,22 mln zł w 2018 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5,74 mld zł wobec 5,28 mld zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2,06 mld zł wobec 2,01 mld zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 205,85 mld zł na koniec 2018 r. wobec 152,67 mld zł na koniec 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 2,17 mld zł wobec 1,92 mld zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)